Kára

kara_map

A Somogy-Tolnai-dombság erdőkkel, rétekkel tarkított, változatos domborzatú területén fekszik a község. A falut átszeli a Kapoly-Törökkoppány közötti közút, az autóbusz-közlekedés kielégítő Kaposvár, Siófok és a Tab felé. kara_cimerElőször a dömösi prépostság irataiban szerepelt a falu neve 1138-ban. 1229-ben e birtokok a székesfehérvári káptalan hoz kerültek, jövedelmeikkel segítve a fehérvári koronázó templom építését. Kiskara 1485-ben királyi birtok volt, s e tény Karai László – aki Mátyás udvarában a nyomdászat meghonosítója volt -, uradalmát feltételezi. A következő században a pannonhalmi apátság lett a terület nagyobb részének tulajdonosa, emellett Dereskei Pál és Ispán András nevét őrizték meg az iratok. A hódoltság alatt elnéptelenedett a község, s még 1757 -ben is pusztaság volt, ám a következő évtizedekben a Zichy család birtoka lett, s újból benépesült. A század végén telepített e területre a földesúr római katolikus vallású németeket, akiknek hatévi adókedvezményt ígért. A szabadságharc idejére a 245 lakosú település fele már németajkú volt. Az 1910-es népszámlálás szerint 307-en lakták. Akkor épült a mostani templom, melyet ma többnyire az idősebbek látogatnak. Búcsúnap november 24-én van, Krisztus király napján. Kárán csak 1959-ben alakult meg a termelőszövetkezet. 1950-ben akkor még ritka példaként – Szorosaddal közös tanácsot hoztak létre, amely később, a településfejlesztési koncepció nyomán beolvadt a Törökkoppányi Községi Közös Tanácsba. Mostani önállóságát a rendszerváltás után nyerte vissza. Körjegyzősége közös Törökkoppánnyal, Szorosaddal, Miklósival, Somogyacsával, Somogydöröcskével és Bonnyával.
A kis település házai árammal és vezetékes ivóvízzel vannak ellátva, harmadukba a kábeltelevízió adása is eljut. Az egykori általános iskola a körzetesítés idején megszűnt. A faluházat 1992-ben újították fel, ott tartják a falugyűléseket, a nyugdíjas-összejöveteleket s a falu jeles eseményeit. Az egészségügyi szolgálatot a törökkoppányi orvos és a körzeti védőnő látja el, a gyógyszert a törökkoppányi patikában tudják beszerezni. A civil szerveződések közül a kárai gazdakör működik a községben. A lakosság harmada időskorú. A munkaképes korúak zöme Tabra jár.

Kárai értéktár, 2014