SZOVISZ Nonprofit Kft.

A Szorosadi Vidékfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (SZOVISZ Kft.) 2008-ban alakult. A tabi járás déli részén fekvő legszegényebb, infrastrukturális és munkaerő piaci szempontból elmaradott aprófalvak önkormányzatai az alapítást kettős céllal kezdeményezték. Egyrészt egy megfelelő gépi eszközökkel felszerelt, közös település karbantartó, közterület rendezési kapacitást kívántak létrehozni, másrészt, mivel néhány száz fős települések lévén nem rendelkeznek megfelelő saját humán erőforrással, egy közös pályázatkészítő és menedzsment kapacitást is szerettek volna létrehozni.  A szervezetet pályázati úton sikerült eszközökkel felszerelni, eleinte csak a település fenntartási és kapcsolódó karbantartási munkákban működött közre, majd fokozatosan rendezvényszervezési, projekt kivitelezési és menedzsment feladatokat is vállalt tagönkormányzatainak. Ezenkívül jelentős szerepet vállal a 2014-ben megalakult Koppányvölgy Natúrpark területén található túraútvonalak karbantartásában.

Céginformáció:
Elnevezés: SZOVISZ Szorosadi Vidékfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: SZOVISZ NONPROFIT KFT.
Székhely: 7285 Szorosad, Arany J. u. 11.
Adószám: 14267345-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-308027

Közérdekű adatok:
Vezető tisztségviselő (ügyvezető): Geigerné Szabó Ildikó
Felügyelő bizottság tagjai: Varga György, Pintér Gábor, Simonics Ervin Gyula

A vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság tagjai megbízási díjban, végkielégítésben, egyéb juttatásban nem részesülnek.

Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű szerződés nem köttetett a közzétételi időszakban.