A LAKOSSÁGI ENERGIATUDATOSSÁG FEJLESZTÉSE A KOPPÁNYVÖLGY NATÚRPARKBAN (KEHOP-5.4.1-16-2016-00027)

A projektkezdés időpontja: 2019.11.01.

A projekt tervezett befejezésének időpontja: 2021.01.29.

Támogatás összege: 4 968 400 Ft

A Völgy Hangja Egyesület 2004 óta dolgozik egy elmaradott térség – a külső-somogyi Koppányvölgy – fenntartható fejlődésének előmozdítása érdekében. Az energia racionalizáció és a megújuló energiaforrások használata kezdetektől fogva stratégiai elemei a fenntartható fejlődést előmozdító helyi stratégiánknak. A jelen projektben tervezett tevékenységek mindegyike esetében szervezetünk több mint 10 éves energiatudatossággal, megújuló energetikával kapcsolatos szakmai és szemléletformálási, valamint tananyagfejlesztési és oktatási tapasztalatára támaszkodunk. Munkánk hatékonyságát garantálja az elmúlt években kiépített önkormányzati együttműködési hálózat és a helyi iskolákkal folytatott eredményes együttműködés. Másrészt eddigi, minősített szakmai eredményeinkre is építhetünk, így a közvetített ismeretanyagot túlnyomó részben saját kiadású könyveinkre – Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás – kötetsorozat: I. A szilárd biomassza égetés technológiája (2015, ISBN 978-615-80209-0-9); II. A biogáz előállítás technológiája (2015, ISBN 978-615-802209-1-6); III. Tápanyaggazdálkodás, energianövények (2015, ISBN 978-615-80209-2-3); IV. A napenergia hasznosítás technológiája (2015, ISBN 978-615-80209-3-0) – alapozzuk.

Jelen projektben a következő tevékenységeket valósítjuk meg:

  • Lakóépületek hőszükségletének meghatározásával kapcsolatos tanácsadások

  • Hőkamerás mérésekkel megalapozott helyszíni tanácsadások

  • Települési és intézményi szereplők energiatudatos szemléletformálása

  • Környezet- és energiatudatossági vetélkedők szervezése az általános iskolákban

  • Energiatudatos szemléletre nevelő foglalkozások rendezvényeken

  • Ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

Térj le a főútról! – Turisztikai hálózat alapozása Kaposvártól a Balatonig

a) a Kedvezményezett neve: Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület
b) pályázati felhívás neve, kódszáma: A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása (VP) (kódszám: VP6-19.3.1-17)
c) a projekt címe, azonosító száma: “Térj le a főútról! – Turisztikai hálózat alapozása  Kaposvártól a Balatonig”, 1868256772
d) a szerződött támogatás összege: 2 353 375 Ft
e) a támogatás mértéke (%-ban), 83 %
f) a projekt tartalmának rövid bemutatása
A térségben található turisztikai attrakciók összegyűjtése és bemutatása, a két LEADER HACS területén működő helyi, valamint térségi turisztikai szereplők közötti hálózatosodás megteremtése, turisztikai célú projektek továbbfejlesztése.

A Koppányvölgy Natúrpark gesztorszervezeteként tapasztalatok átadása a helyi kulturális örökségi értékek felmérése és a túraútvonalak létrehozása terén. A Koppány Túraút nehezen járható csatlakozásainak, szakaszainak feltárása, rendezése is megtörténik, valamint a túraút karbantartáshoz, védett területeken jól használható eszközök beszerzése

g) a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) 2021.03.31.

MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítésért

MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítésértA Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület és az együttműködő  konzorciumi partner önkormányzatok TOP-5.3.1-16-SO1-2017-0003 azonosító számú, „MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítésért” című pályázat keretében célul tűzték ki a projektben érintett terület – Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske, Somogyacsa, Kára, Miklósi, Zics, Nágocs települések – közösségi életének feltárását. A pályázat keretében a helyi közösségek a 2018 áprilisától 2021 decemberéig tartó időszakban támogatást kapnak ahhoz, hogy a feltáruló lehetőségeket megismerhessék, a helyi igények, szükségletek a felszínre kerüljenek, majd ezt követően a saját maguk által összeállított közös helyi cselekvési terv alapján olyan közösségi akciókat, programokat, folyamatokat, rendezvényeket valósítsanak meg, melyek hozzájárulnak a helyi közösségi élet fellendítéséhez és a közösségek megerősödéséhez.
A projektkezdés időpontja: 2018. április 1.
A projekt tervezett befejezésének időpontja: 2021. december 31.

Együttműködő szervezetek

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület – Koppányvölgye LEADER HACS
7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66.
Gelencsér Géza, elnök

Szorosadi Vidékfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft (SZOVISZ Kft)
7285 Szorosad, Arany u. 11.
Geigerné Szabó Ildikó, ügyvezető

Törökkoppányi Iskoláért Közalapítvány
7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 68.
Kurucz Tibor, elnök

Somogydöröcske Értékmegőrző és Fejlesztő Közhasznú Egyesülete
7284 Somogydöröcske, Keleti utca 21.
Pongráczné Szinek Angéla, elnök

VIDÉKI ÖRÖKSÉG Somogyacsa és Környéke Fejlesztési és Turisztikai Közhasznú Egyesület
7283 Somogyacsa, Kossuth L. utca 27.
Lengyel Ferenc, elnök

Szorosad Községért Alapítvány
7285 Szorosad, Arany János utca 11.
Kendi Tibor, elnök

Kisbárapátiért Kulturális, Ifjúsági, Szabadidő és Polgárőr Egyesület
7282 Kisbárapáti, Fő utca 78.
Haboliné Süle Rita, elnök

Alapító tagok

Bonnya Község Önkormányzata
7281 Bonnya, Kossuth u. 38.
Króthné Gelencsér Ildikó, polgármester

Fiad Község Önkormányzata
7282 Fiad, Petőfi S. u. 39.
Gyurik Attila, polgármester

Kára Község Önkormányzata
7285 Kára, Kölcsey u. 1
Hoffman Ferenc, polgármester

Kisbárapáti Község Önkormányzata
7282 Kisbárapáti, Fő u. 83.
Kiss Jánosné, polgármester

Koppányszántó Község Önkormányzata
7094 Koppányszántó, Szabadság u. 67.
Pintér Gábor, polgármester

Miklósi Község Önkormányzata
8669 Miklósi, Rákóczi u. 3.
Kristóf Györgyi, polgármester

Somogyacsa Község Önkormányzata
7283 Somogyacsa,
Kossuth u. 187
Harkány Sándor, polgármester

Somogydöröcske Község Önkormányzata
7284 Somogydöröcske, Keleti u. 80
Zoltán Péter, polgármester

Szorosad Község Önkormányzata
7285 Szorosad, Arany u 11.
Simonics Ervin, polgármester

Törökkoppány Község Önkormányzata
7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66.
Varga György, polgármester