Somogydöröcske

dorocske_map

Somogy keleti részén, a Koppány völgyében fekvő zsáktelepülés. Autóbuszjárat köti össze a 20 kilométerre eső Tabbal és a 40 kilométerre levő Kaposvárral. dorocske_cimerA település először a dömösi prépostság birtokai között említették Villa Diarugsa néven, egy 1138-as oklevélben, az 1400-as években a Döröcske-nembelieké volt a terület. A török hódoltság alatt elnéptelenedett, s még 1703-ban is pusztaként emlegették. Később a Harrach és az Esterházy, majd a Hunyady család tulajdonába került. Utóbbiak telepítették a községbe a német lakosságot. 1836-ban építették a műemlék jellegű evangélikus templomot. A XX. század első évtizedeiben 162 lakóházat és 981 német és magyar ajkú lakost számláltak. A községet 1907 óta nevezik Somogydöröcskének. Az első világháború 26 hősi halottja emlékére szobrot állítottak. A háború után számos szövetkezet, egyesület és szövetség alakult. 1947-ben sok németet kitelepítettek, helyükre felvidéki magyarokat költöztettek. A falu 1908-tól működő népiskolája 1949-ben lett általános iskola, melyben 1980-ban szűnt meg az oktatás. A döröcskei gyerekek a törökkoppányi iskolába járnak. 1991-től működik az idősek nappali szociális otthona. Az 1950-ben alakult termelőszövetkezet hat évig müködöt; az 1958-ban szerveződött téesz 1973-ban beleolvadt a Kappányvölgye Termelőszövetkezetbe. A faluban, amely a rendszerváltásig Törökkoppány társközsége volt. Somogydöröcske jellegzetes, védett építészeti arculatához tartoznak a századfordulós sváb lakóházak, amelyek eredeti állapotukban maradtak fenn. A templom mellett található „dufartos ház” és a múltat idéző tájházak ugyancsak idegenforgalmi látványosságot hordoznak. A község küldöttsége 1998-ban Luxemburgban vette át az Európai Falufelújítási Díjat. Az elismerést nemzetközi bizottság ítélte a falunak, mivel 1990 –óta az önkormányzat példaadó módon rendbe hozatta a műemlékeket, a középületeket. A községháza épületét 1999-ben korszerűsítették. A mellette levő emlékparkban állították fel a II. világháborúban elhunyt helyiek emlékművét. A 2001-ben alakult új önkormányzati testület jelentős adósságot örökölt, melyet egy év alatt törlesztett. Felújították az óvodát, az idősek otthonát. A legnagyobb helyi munkaadó az önkormányzat. Az ingázók közül legtöbben a tabi Flextronics gyárban dolgoznak.

Somogydöröcskei értéktár, 2014