Természetvédelmi szakmai műhely – MEGHÍVÓ

Időpont: 2016. november 25.

Helyszín: Törökkoppány, Hangya Ház (IKSZT, Kossuth L. u. 68.)

Program:
09.30 – 10.00 regisztráció

10.00 – 10.10 Köszöntő; Gelencsér Géza (Völgy Hangja Egyesület)

10.10 – 10.30 A natúrparkok helye és helyzete a 2004-2020 programidőszakban; Kiss Gábor (Herman Ottó Intézet)

10.30 – 11.45 A Fekete István Mintaprogram vizes élőhely rehabilitációs tervezési eredményei (berkek); Danyik Tibor (Herman Ottó Intézet)

10.45 – 1 1.00 A Fekete István Mintaprogram vizes élőhely rehabilitációs tervezési eredményei (Koppány); Vona Márton (Eötvös József Főiskola)

11.00 – 11.20 Tízlábú rák, hal és herpetológiai vizsgálatok a Koppány-patakon; Weiperth András ( MTA ÖK DKI)

11.20 – 11.45 Lehetséges erdőtermészetességi célkitűzések egy natúrparkban; Gálhidy László (WWF)

11.45 – 12.00 kérdések, válaszok

12.00 – 13.00 ebéd

13.00 – 16.00 műhelybeszélgetés
Kiemelt témák:
A Koppány-patak ökológiai helyzete az eddigi vizsgálatok alapján, fejlesztési elképzelések, lehetőségek
A Koppányvölgyi erdőterületek helyzete, a természetességi állapot javítási lehetőségei
A helyi védelembe vonás, mint eszköz lehetőségei a natúrpark természetvédelmi tevékenységében (erdők, vizes élőhelyek állapotának javítása)
Pályázati lehetőségek, elképzelések

Törökkoppányi tojáskarcolás

tkrc01

Törökkoppány néprajzi értékeihez sorolható a tojáskarcolás, mellyel napjainkban is többen foglalkoznak, mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztályból, őrizve őseik mintakincsét. Régi időkre visszanyúló néphagyomány a húsvétot tojással köszönteni. Ősi szokás volt Törökkoppányban is, hogy húsvét reggelén a keresztszülők hímes tojással és kaláccsal ajándékozták meg keresztgyerekeiket, a keresztanyák pedig azon versenyeztek egymással, hogy melyikük visz szebb hímes tojást. Valamint a locsolók jutalmazásán kívül a húsvéti ételszentelésre vitt kosarat is hímes tojások díszítették. A szebbnél szebb régi tojásokból napjainkban csak néhány darab található meg.
Bővebben…

Koppányi fehérhímzés

fhmz01

Törökkoppányban az ünnepi viseletet díszítő fehérhímzés nagyon gazdag mintakinccsel rendelkezik. A néprajzkutatók nagyon ősi magyar hímzésnek tartják, és egyfajta sajátos képződménynek tekintik. Eredete egyfelől középkori, részben reneszánsz gyökerekhez nyúlik vissza, másfelől a 19. századtól kezdve egyre inkább a polgáriasodás kifejezőjévé is vált. A fehérhímzés somogyi eredete még homályos, jelenléte a 18. század során ugyanolyan erős, mint a Dunántúl más területein, jelenlétének erősödésében számos alföldi hatással is számolhatunk. A fehérhímzés fehér pamutfonallal házivászonra (leginkább férfiingre, gallérra, kézelőre, ing elejére, kendőre) dolgozott nagyon aprólékos munka. A minta nagyobb elemeit sablon segítségével rajzolták, a kisebbeket improvizáltan varrták.
Bővebben…

Hagyományőrző sportélet – paprikázás

paprikázás logóA paprikázás egy csak Törökkoppányra jellemző népi játék, amelyről a századforduló óta vannak adataink. A játék egyes variánsai környékbeli településeken is fellelhetőek. Törökkoppányban minden várrésznek (külsővár, felsővár, belsővár, alsóvár) volt olyan egyenes területe, amely alkalmas volt a játéktér kialakítására. Gyakran előfordult, hogy a „várak” összemérték ügyességüket. Ilyen volt húsvét másnapja is, amikor a faluból a férfiak és a fiúk együtt versenyeztek. A játékot kezdetben kimondottan férfiak, majd később fiúk is játszották. A paprikázás nagy ügyességet és bátorságot követelt a játékosoktól. A 30, de gyakran 50-60 méterre kiütött, sebesen repülő fatojást kellett elkapniuk a játékosoknak. Ez férfias jelleget adott a játéknak. A játék „paprikázás” a nevét is onnan kapta, hogy az elkapott fatojás alaposan megcsípte a tenyeret.
A játék a régmúlt időkben kellemes időtöltésként szolgált, (csupán helyet cserélt a két csapat, ha elfogyott a botjuk). Ma megpróbálunk egy olyan szabályrendszert kialakítani, ami az eredeti játék szinte minden elemét megtartja, de alkalmassá teszi bajnoki rendszerek kialakítására is.

2006 2011 koppányvölgye 1365

A játékot nemenként 5+2 fő játssza. A kezdőcsapatban 5 fő szerepel, és 2 cserejátékos segítheti a csapatjátékot. A játékban résztvevő 5 fő közül 4-en mezőnyjátékosok, 1 fő pedig állogató. Az állogató az a játékos, aki a paprikát visszarakhatja a kiindulási helyére.
A játékhoz a következő eszközök szükségesek: a paprikát tartó emelvény, melynek hossza 130 cm, emelési magassága 17 cm. Az emelvényen a magasabb végétől visszafelé 30 cm-re kijelöltünk egy ütési felületet és a paprika helyét. A paprikát az emelvény végéhez közel célszerű elhelyezni, mert így érhető el a legideálisabb repülési ív. Paprika: fából készített, ujjnyi nagyságú, tojás alakú eszköz, melynek alsó és felső része egyenesre le van vágva. A csapat létszámával megegyező számú ütőbot, melynek jelzőszínei: fehér, citromsárga, piros, kék és fekete. Gyerekeknél minden játékos számára védősisak. Minden játékosnak a botja színével megegyező színű csuklópánt.

paprikázás 01 paprikázás 04

A játékot egy kinti és egy benti csapat játssza. Az adogató és elkapó csapatok helyének kisorsolására a játék régi elemeit használtuk fel. A csapatkapitányok egymással szemben állnak, a bíró az egyiküknek odadobja az egyik ütőbotot. A játékosok a markolatra egymás után felváltva fognak rá a boton felfelé haladva úgy, hogy a kezek szorosan egymáshoz érjenek. Akinek a bot végén nem jut teljes markolat, az a csapat kint fogja a játékot kezdeni, vagyis a paprikát kell neki elkapni. A másik csapat értelemszerűen az adogató csapat lesz, vagyis ütő játékkal fog kezdeni. A következő játékrészben ellentétes felállással kezdjük a játékot. Döntetlen eredmény után a döntő játékban a csapatok helyét újra sorsoljuk.
Az adogató csapat az ütővonal mögött helyezkedik el, mindenki kezében egy-egy bottal, melynek a színtelen végét fogják a játékosok. Az első játékos megpróbálja a botját dobva eltalálni a paprikát, hogy az minél messzebbre szálljon.

2006 2011 koppányvölgye 1368

Ha sikerül eltalálnia, gyorsan ki kell szaladni a botjáért és a deszkára ráütni azzal, még mielőtt az ellenfél visszajátssza a paprikát. Ha sikerrel jár, akkor a botja nála marad, új ütésjogot nyer magának és 1 pontot a csapatának.
Ha nem sikerül eltalálni a paprikát, akkor a botja kint maradt a játéktéren és a soron következő csapattárs következik az ütéssel. A bot azon a helyen marad, ahol a repülés után földet ért. A botját elvesztő játékos addig kimarad a játékból, amíg valaki vissza nem hozza a botját.
2006 2011 koppányvölgye 1364Ha az ütő csapat játékosa eltalálja a paprikát és visszafutott a botjával, de a paprikát az ellenfél előbb leüti, akkor a kifutó játékosnak a botját vissza kell vinni és letenni a paprikát tartó emelvénytől 9 méterre felfestett körívre. A versenyző ebben az esetben is addig nem állhat vissza a játékban, amíg valaki vissza nem szerzi a botját.

 

paprikázás 02Ezalatt a fogadó csapat ( kinti csapat )  – az állogató kivételével – szétszórtan helyezkedik el a 9 méteres vonalon kívüli területen. A csapat egyik embere (akit állogatónak hívunk) az ütés pillanatáig a 3 és 9 méteres körív között az alapvonal mellett helyezkedik el. Az ütés után már minden játékos szabadon mozoghat Az állogató feladata az, hogy az ütő csapat részére felállítsa a paprikát, illetve a saját csapata neki kell, hogy bejátssza a fatojást, hogy az minél előbb visszaérjen a kiindulási helyére. A fatojást csak az állogató rakhatja vissza a kiindulási helyére. A fogadó csapatnak az a célja, hogy a kirepült paprikát minél előbb visszajuttassa az emelvényre, még mielőtt a másik csapat a botjait összeszedte volna.

A paprikázás felélesztésével azt szerettük volna elérni, hogy ez a csak Törökkoppányra jellemző népi játék ne vesszen el az idő múlásával. A szabálykönyv összeállítása után belekezdtünk iskolai oktatásába és eszközbeszerzésébe is TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0003 azonosítószámú projektünk keretében. Ennek köszönhetően a térség négy iskolájában eleinte tanórán kívüli foglalkozásokon, de ma már a testnevelés órákon is tanítják és játsszák a paprikázást. Félévente bajnokságot is szervezünk, ahol a négy intézményből érkező fiú és lány csapatok mérkőzhetnek meg egymással. Törökkoppányban pedig minden szabadtéri rendezvényünkön nagy sikernek örvend a helyiek és a környező települések lakosainak paprikázása.

Szolgáltatás igénybevétele

Natúrpark

Magyarország nyolcadik natúrparkját 2014. szeptemberében avatták fel. A természeti és kulturális értékeket védő, egyúttal az ökoturizmust és a vidékfejlesztést szolgáló több mint 16.000 hektáros terület a Koppány-patak völgyében fekvő tíz település összefogásának eredményeként nyerte el a natúrpark címet.

A Balaton déli partjától mindössze 30 kilométerre fekvő Koppányvölgy Natúrpark Külső-Somogy legelmaradottabb aprófalvait fogja össze, ahol, éppen az elmaradottságnak köszönhetően, gazdag helyi örökség maradhatott fenn. A kőkortól kezdve folyamatosan lakott, a római korban számos majorságnak helyet adó völgy különösen természeti, táji értékekben bővelkedik. NATURA 2000 védettségű erdői, a natúrpark aprófalvait felfűző Koppány-patak, a patak mentén található mocsaras rétek számos ritka állat- és növényfajnak adnak otthont, így például a parkot szimbolizáló folyami ráknak, a fekete gólyának, illetve kosborféléknek. A natúrparkot létrehozó és működtető Völgy Hangja Egyesület eddigi munkája nyomán a sváb paraszti kultúra tárgyi értékei helytörténeti gyűjteményekbe kerültek, az általános iskolai testnevelési órákba illesztették a „paprikázás” nevű hagyományos, helyi, népi játékot, és elindult az egykori gyümölcs-tájfajták és egy őshonos baromfifajta génmegőrzési programja is.

A természeti értékeken túl főként a helyi épített örökség kiemelkedő: a völgyek elszegényedett, fogyó népességű aprófalvainak régi parasztházai, faluképe viszonylagos épségben maradt fenn.

A látnivalókat kijelölt, pihenőkkel és kilátókkal ellátott, közel 100 kilométer hosszúságú túraútvonal-rendszer (Koppányvölgyi túraút) köti össze, amely gyalogosan, kerékpárral és lóval is bejárható. Szolgáltatásai még szűkösek, de folyamatosan jönnek létre falusi szálláshelyek. Bonnyán, Somogydöröcskén és Törökkoppányban elég szálláshely van, ezeken kívül lovaglási, kerékpárbérlési és horgászati lehetőség is rendelkezésre áll.

A programokról és más lehetőségekről a Natúrpark weboldalán, e-mailben (voxvallis@voxvallis.t-online.hu), illetve telefonon (+36 84 377 542) is lehet érdeklődni.

Völgykalauz

Koppányvölgy Natúrpark információs térkép

Google alapú információs térképünk segítségével megismerheti a Koppányvölgy Natúrpark településeit, túraútvonalait, szolgáltatásait és látnivalóit.

vk_201601A bal felső sarokban lévő ikonra kattintva nyithatja meg a térképelemek navigációs menüjét.

vk_201602A navigációs menüben választhatja ki, hogy a térképen milyen információk jelenjenek meg.

 

vk_02A jobb felső sarokban lévő ikonra kattintva az információs térkép teljes ablakban nyílik meg, így kényelmesebben böngészheti a térkép adatait.

vk_03A navigációs menü bal alsó sarkában látható ikonra kattintva megváltoztathatja a térkép hátterét műholdas nézetre.

Az információs térképen megjelenő ikonokra, vagy útvonalakra kattintva további adatok érhetők el, akár az egyes szolgáltatásokat bemutató oldalakra is közvetlenül eljuthat.